VÝLETY - NABÍDKA KULTURNÍCH AKTIVIT

 

Horácké muzeum Nové Město na Moravě 13 km                                                                                           Image                                                                            
 Stálé expozice jsou v pruběhu roku doplňovány výstavami. Od května do září je ve sklepě přístupná mineralogická expozice Paměť kamene a na dvorku muzea tzv. Vírský mlýnek-soubor dřevěných figurek poháněný vodním kolem. Stálá expozice: Čas generací lidová kultura, sklářství a železářství na Novoměstsku, Historie výroby lyží a lyžování na Novoměstsku.

 

Šiklův Mlýn - westernové městečko - Zvole nad Pernštejnem  13 km  Image                                                                                                                                                                          Největší zábavní westernový areál v ČR se nalézá v malebném údolí říčky Bobruvky .Saloon, kovárna, herna, úřad šerifa či nádraží připomínají Ameriku konce 19. století. Návštěvníci mají možnost shlédnout dvakrát denně Velkou westernovou show s ukázkami kovbojského umění práce s lasem, bičem a pistolí, drezuru koní pro filmové a kaskadérské účely a akční divadlo. Prázdninové víkendy jsou obohacené o mimořádné akce, mezi něž patří např. Rodeo Show , Noční ohňová show , Mexické dny , koncerty předních českých interpretu folkové a country hudby.

ImageMěstské muzeum Bystřice nad Pernštejnem 14 km                                                                                  
 Jeden z výstavních sálu je věnován akademickému malíři Aloisi Lukáškovi. Stálé expozice: Přírodopisné sbírky, historie města Bystřice nad Pernštejnem, etnografie, zemědělství, řemesla, Štěpánovská Iitina, černá kuchyň hornická expozice, Archeologická expozice, Keramika z muzejních sbírek.

 

 

Pernštejn 19 kmImage

 Pernštejn nad soutokem Svratky s Nedvědičkou je jedním z nejlépe dochovaných gotických hradu. Historické interiéry jsou vybaveny dobovým zařízením (Rytířský sál, knihovna, kaple, hladomorna). Prostory vnitřního hradu jsou zajímavě propojen křivolakými chodbami a točitými schodišti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Muzeum silnic a dálnic Velké Meziříčí 22 km

Image
 Pozdněgotický hrad, přs na renesanční zámek, byl barokně rozšířen a pseudogoticky upraven. Z jednotlivých stavební slohu zustala zachována goticko-renesančni lodžie a renesanční vstupní brána. Muzeum sídlí na zámku od roku 1948. Od 80. let je specializováno na pozemní komunikace -stavby silnic a mostu jsou představeny modely , fotografiemi a výkresovou dokumentací.

 Zdroj: commons.wikimedia.org

 

ImageVyhlídková věž kostela sv. Mikuláše (Velké Meziříčí) 22 km                               
 
Kostel sv. Mikuláše je dominantou náměstí, věž je vysoká 64m. Hodiny na věži jsou největšími osvětlenými hodinami v České republice.

Zdroj: www.mestovm.cz

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Žďár nad Sázavou 22,5 kmImage

Je součástí historického areálu bývalého cisterciáckého kláštera, který byl založen 1252, zrušený v roce 1613 a obnoven v 18.století ve stylu barokní gotiky J. Santiniho. Po požáru 1784 byl upraven na zámecký areál. Dnes ho vlastní rodina Kinských. Poutní kostel byl vystavěn v Ietech 1719 - 1722 podle návrhu architekta                          Jana Blažeje Santiniho Aichla. Pro originalitu české barokní gotiky a mistrovskou kompozici areálu se symbolikou svatojánské pěticípé hvězdy zapsán v roce 1994 do seznamu světového kulturního dědictví.

Zdroj: www.visitczechrepublic.cz

 

Muzeum nové generace -  Žďár nad Sázavou 22,5 kmImage

Nechte se provést příběhem areálu bývalého cisterciáckého kláštera a dnešního zámku rodiny Kinských s unikátní multimediální zážitkovou expozicí pro malé i velké.Zažijte cestu, zažijte příběh! Jedinečná atmosféra týkající se historie, života, tvořivosti a krásné přírody Žďárských vrchů. www.zamekzdar.cz

 

Žďárské vrchy  26 km 
Kdo má rád drsnou a zádumčivou náladu Vysočiny, nalezne ji na mnoha místech Žďárských vrchů. Silnice vinoucí se po kopcovité krajině, podél stojící stromy, sem tam osamělý rybník, louky a pastviny. Vysočina byla chudým krajem, se zimou delší než v teplejších nížinách, s kamenitou půdou. Život tu byl těžký a dodnes je uzavřenost tohoto především lesnatého kraje znát .   

 

Velké Dářko  29 km                                                                                                                                    

Největší rybník Českomoravské vrchoviny Velké Dářko se nachází uprostřed lesnaté krajiny Žďárských vrchů. Někdy se mu také říká „Moře Vysočiny“. Možnost koupání. Je vhodný pro romantické procházky nejenom v létě, ale i v zimních měsících.             

                        

Zámek Budišov  36 km                                                                                                                  Image                                                                                                                                                                 Zámek stojí na místě puvodní vodní tvrze ze 13.století, přebudované v 70. Ietech 16.století. Dnešní podobu získal ve 20. letech 18. století za působení hrabat Paaru. V zámku je umístěn a zpřístupněn zoologický depozitář přestavující nejstarší kolekce ptáku, savců, ryb a obojživelníku ze sbírkového fondu MZM. Zde také mužeme spatřit trofeje z loveckých výprav do Afriky , Asie a Kanady a exponáty přibližující faunu delty Dunaje.

Zámek Náměšť nad Oslavou 39 km                                                                                                                                         Image
 Předchůdcem dnešního zámku byl středověký hrad, přestavěn renesančně později barokně. Klenba zámecké knihovny má bohatou štukovou a freskovou výzdobu. Knihovna obsahuje 16 tisíc svazku, jedním z nejcennějších je Bible kralická. Od roku 1946 byl adaptován na letní sídlo prezidenta Beneše. Zámek je obklopen parkem, zámecká obora je známá chovem daňčí zvěře.

Muzeum Vysočiny Polná 34 km                                                                                                Image                                                                       
Stálá expozice: Historické hodiny a vývoj hodinářského řemesla. ExQozice Stará polenská škola Kompletní vybavení třídy z roku 1866, přírodovědný kabinet a byt učitele.

 

 

Regionální židovské muzeum (Polná) 45 km

 Je otevřeno v prostorách synagogy , jejíž náročná rekonstrukce byla dokončena v září 2000. Pomocí fotografií a dokumentu připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, jedna z expozic přibližuje hilsneriádu - pronásledování Židu vyvolané na konce 19.století vykonstruovaným obviněním z vraždy.

Západomoravské muzeum Třebíč 43,5 kmImage

 Muzejní expozice dokumentují přírodní krásy okolí města, historický vývoj osídlení a řemesel, vývoj dýmkařství a třebíčského betlemářství. Stálé expozice jsou doplňovány v pruběhu roku výstavami v prostorách bývalé zámecké konírny , sedlárny a kaple a Malé galerie. Stálá expozice: Lidové umění Podhorácka, Pravěk Třebíčska, Středověké a novověké dějiny regionu, Třebíčské malované Betlémy , Moravské vltavíny , Minerály a horniny Třebíčska, Dýmky a kuřácké potřeby.

ImageKlášterní bazilika sv. Prokopa Třebíč 43 km

 Pozdně románská bazilika sv. Prokopa, postavená při benediktinském klášteře kolem roku 1250 je jednou z nejvýznamnějších architektonických památek svého druhu ve střední Evropě.

 

 

Vyhlídková věž kostela sv. Martina Třebíč 43 kmImage

Mohutná věž vysoká 72m pochází z poloviny 13. století a je dominantou města. Průměr ciferníku věžních hodin je 550cm a výška číslic 60cm.

 

 

ImageVeselý kopec  48 km

Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním krajinném prostředí. Ukázky lidového stavitelství z oblasti českomoravského pomezí a Železných hor, ukázka bydlení, zpusobu života a práce drobných rolníku i nejchudších vrstev obyvatelstva od poloviny 19.století do poloviny 20.století. Lidové technické památky na vodní pohon -mlýn s varnou povidel a stoupou na kroupy , stupník na tlučení třísla, olejna, pila. Expozice je doplněna drobnými stavbami dotvářejícími vzhled vesnice v minulosti osušky lnu a ovoce, včelíny , haltýř na chlazení mléka, bělidlo nasušení plátna, hájenka, zvonička.

Jaderná elektrárna Dukovany 55 kmImage

 Špičková audiovizuální technika poskytuje návštěvníkum informace o energetice, využívání jaderné energie a o vlastní elektrárně.

 

ImageMuzeum Vysočiny Jihlava 56 km

Stálá expozice: Dolování stříbra a mincování, Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny , Ochrana přírody a chráněná území na Jihlavsku, živá příroda Českomoravské vrchoviny, středověká a renesanční Jihlava, mobiliář zámku Plandry , židovská synagoga

 

Zdroj: www.muzeum.ji.cz

Vyhlídková věž kostela sv .Jakuba Jihlava 56 kmImage

Stavba severní věže /63m/, která sloužila městu jako strážní, byla dokončena počátkem 14. století. Poslední věžník tu se svou rodinou bydlel do roku 1924. Ochoz je ve výšce 40m /556 m n.m/ a nabízí pohled do širokého okolí.

 

          Zdroj: www.turistika.cz

 

ImageVyhlídková brána Matky Boží (Jihlava)  56 km

Brána je jedinou branou, která se zachovala z pěti městských bran středověkého opevnění. Je typickým symbolem města. Koruna brány je přístupná a z cimbuří ve výšce 24m nabízí pohled na celé město.

 

Zdroj: www.region-vysocina.cz

Jihlavské podzemí 56 kmImage

 Jihlavské podzemí je druhým největším systémem zachovaným pod historickou zástavbou na území naší republiky. Chodby vznikly vzájemným propojením sklepů, které byly od konce 14.století tesány ve skále, mnohdy ve třech patrech pod sebou a sloužily k uskladnění piva a řemeslných výrobku. V nejhlubším místě vede trasa l5m pod povrchem, unikátem je fosforeskující chodba.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zdroj: www.cestovnik.cz

ImageZoologická zahrada Jihlava 56 km

Leží v údolí Jihlávky v lesoparku Březinovy sady , deset minut pěší chůze z centra města. Byla založena v roce 1958, dnes je známá ojedinělými odchovy vzácných druhů zvířat. Děti mohou využívat dětský koutek a kontaktní ZOO. Jihoamerický pavilon je vybaven nejmodernější technikou, mlžným systémem, tropickým deštěm a zvuky džungle. Nově otevřen je pavilon tučňáku a pavilon vyder. ZOO Jihlava chová na ploše 8ha přes 400 zvířat ve 100 druzích.