VÝLETY - NABÍDKA KULTURNÍCH AKTIVIT

Image

Horácké muzeum Nové město na Moravě 13 km
 Stálé expozice jsou v pruběhu roku doplňovány výstavami. Od května do září je ve sklepě přístupná mineralogická expozice Paměť kamene a na dvorku muzea tzv. Vírský mlýnek-soubor dřevěných figurek poháněný vodním kolem. Stálá expozice: Čas generací lidová kultura, sklářství a železářství na Novoměstsku, Historie výroby lyží a lyžování na Novoměstsku.

 

Image

Šiklův Mlýn - westernové městečko - Zvole nad Pernštejnem  13 km
 
Největší zábavní westernový areál v ČR se nalézá v malebném údolí říčky Bobruvky .Saloon, kovárna, herna, úřad šerifa či nádraží připomínají Ameriku konce 19. století. Návštěvníci mají možnost shlédnout dvakrát denně Velkou westernovou show s ukázkami kovbojského umění práce s lasem, bičem a pistolí, drezuru koní pro filmové a kaskadérské účely a akční divadlo. Prázdninové víkendy jsou obohacené o mimořádné akce, mezi něž patří např. Rodeo Show , Noční ohňová show , Mexické dny , koncerty předních českých interpretu folkové a country hudby.

 

Image

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem 14 km
 Jeden z výstavních sálu je věnován akademickému malíři Aloisi Lukáškovi.Stálé expozice: Přírodopisné sbírky, historie města Bystřice nad Pernštejnem, etnografie, zemědělství, řemesla, Štěpánovská Iitina, černá kuchyň hornická expozice, Archeologická expozice, Keramika z muzejních sbírek.

 

Image

Pernštejn 19 km
 Pernštejn nad soutokem Svratky s Nedvědičkou je jedním z nejlépe dochovaných gotických hradu. Historické interiéry jsou vybaveny dobovým zařízením (Rytířský sál, knihovna, kaple, hladomorna). Prostory vnitřního hradu jsou zajímavě propojen křivolakými chodbami a točitými schodišti.

 

Image

Zdroj: commons.wikimedia.org

Muzeum silnic a dálnic Velké Meziříčí 22 km
 
Pozdněgotický hrad, přs na renesanční zámek, byl barokně rozšířen a pseudogoticky upraven.
Z jednotlivých stavební slohu zustala zachována goticko-renesančni lodžie a renesanční vstupní brána. Muzeum sídlí na zámku od roku 1948. Od 80. let je specializováno na pozemní komunikace -stavby silnic a mostu jsou představeny modely , fotografiemi a výkresovou dokumentací.

 

Image

Zdroj: www.mestovm.cz

Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše (Velké Meziříčí) 22 km
 
Kostel sv. Mikuláše je dominantou náměstí, věž je vysoká 64m. Hodiny na věži jsou největšími osvětlenými hodinami v České republice.

 

Image

Zdroj: www.visitczechrepublic.cz

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Žďár nad Sázavou 22,5 km
 Je součástí historického areálu bývalého cisterciáckého kláštera, který byl založen 1252, zrušený v roce 1613 a obnoven v 18.století ve stylu barokní gotiky J. Santiniho. Po požáru 1784 byl upraven na zámecký areál. Dnes ho vlastní rodina Kinských. Poutní kostel byl vystavěn v Ietech 1719 - 1722 podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Pro originalitu české barokní gotiky a mistrovskou kompozici areálu se symbolikou svatojánské pěticípé hvězdy zapsán v roce 1994 do seznamu světového kulturního dědictví.

Image

 Muzeum nové generace -  Žďár nad Sázavou 22,5 km

Nechte se provést příběhem areálu bývalého cisterciáckého kláštera a dnešního zámku rodiny Kinských s unikátní multimediální zážitkovou expozicí pro malé i velké.

Zažijte cestu, zažijte příběh! Jedinečná atmosféra týkající se historie, života, tvořivosti a krásné přírody Žďárských vrchů. www.zamekzdar.cz

 

 

Žďárské vrchy  26 km                                                                                                                    Kdo má rád drsnou a zádumčivou náladu Vysočiny, nalezne ji na mnoha místech Žďárských vrchů. Silnice vinoucí se po kopcovité krajině, podél stojící stromy, sem tam osamělý rybník, louky a pastviny. Vysočina byla chudým krajem, se zimou delší než v teplejších nížinách, s kamenitou půdou. Život tu byl těžký a dodnes je uzavřenost tohoto především lesnatého kraje znát.

 

 

Velké Dářko  29 km                                                                                                                                    Největší rybník Českomoravské vrchoviny Velké Dářko se nachází uprostřed lesnaté krajiny Žďárských vrchů. Někdy se mu také říká „Moře Vysočiny“. Možnost koupání. Je vhodný pro romantické procházky nejenom v létě, ale i v zimních měsících.

 

Image

Zámek Budišov  36 km                                                                                                                       Zámek stojí na místě puvodní vodní tvrze ze 13.století, přebudované v 70. Ietech 16.století. Dnešní podobu získal ve 20. letech 18. století za působení hrabat Paaru. V zámku je umístěn a zpřístupněn zoologický depozitář přestavující nejstarší kolekce ptáku, savců, ryb a obojživelníku ze sbírkového fondu MZM. Zde také mužeme spatřit trofeje z loveckých výprav do Afriky , Asie a Kanady a exponáty přibližující faunu delty Dunaje.

 

Image

Zámek Náměšť nad Oslavou 39 km
 Předchůdcem dnešního zámku byl středověký hrad, přestavěn renesančně později barokně. Klenba zámecké knihovny má bohatou štukovou a freskovou výzdobu. Knihovna obsahuje 16 tisíc svazku, jedním z nejcennějších je Bible kralická. Od roku 1946 byl adaptován na letní sídlo prezidenta Beneše. Zámek je obklopen parkem, zámecká obora je známá chovem daňčí zvěře.

 

Image

Muzeum Vysočiny Polná 34 km
 Stálá expozice: Historické hodiny a vývoj hodinářského řemesla. ExQozice Stará polenská škola Kompletní vybavení třídy z roku 1866, přírodovědný kabinet a byt učitele.

 

 

Regionální židovské muzeum (Polná) 45 km
 
Je otevřeno v prostorách synagogy , jejíž náročná rekonstrukce byla dokončena v září 2000. Pomocí fotografií a dokumentu připomíná bohatou historii zdejší židovské komunity, jedna z expozic přibližuje hilsneriádu - pronásledování Židu vyvolané na konce 19.století vykonstruovaným obviněním z vraždy.

 

Image

Západomoravské muzeum Třebíč 43,5 km
 
Muzejní expozice dokumentují přírodní krásy okolí města, historický vývoj osídlení a řemesel, vývoj dýmkařství a třebíčského betlemářství. Stálé expozice jsou doplňovány v pruběhu roku výstavami v prostorách bývalé zámecké konírny , sedlárny a kaple a Malé galerie. Stálá
expozice: Lidové umění Podhorácka, Pravěk Třebíčska, Středověké a novověké dějiny regionu, Třebíčské malované Betlémy , Moravské vltavíny , Minerály a horniny Třebíčska, Dýmky a kuřácké potřeby.

 

Image

Klášterní bazilika sv. Prokopa Třebíč 43 km
 Pozdně románská bazilika sv. Prokopa, postavená při benediktinském klášteře kolem roku 1250 je jednou z nejvýznamnějších architektonických památek svého druhu ve střední Evropě.

 

Image

Vyhlídková věž kostela sv. Martina Třebíč 43 km
 Mohutná věž vysoká 72m pochází z poloviny 13. století a je dominantou města. Průměr ciferníku věžních hodin je 550cm a výška číslic 60cm.

 

Image

Veselý kopec  48 km
 
Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním krajinném prostředí. Ukázky lidového stavitelství z oblasti českomoravského pomezí a Železných hor, ukázka bydlení, zpusobu života a práce drobných rolníku i nejchudších vrstev obyvatelstva od poloviny
19.století do poloviny 20.století. Lidové technické památky na vodní pohon -mlýn s varnou povidel a stoupou na kroupy , stupník na tlučení třísla, olejna, pila. Expozice je doplněna drobnými stavbami dotvářejícími vzhled vesnice v minulosti osušky lnu a ovoce, včelíny , haltýř na chlazení mléka, bělidlo nasušení plátna, hájenka, zvonička.

 

Image

Jaderná elektrárna Dukovany 55 km
 Špičková audiovizuální technika poskytuje návštěvníkum informace o energetice, využívání jaderné energie a o vlastní elektrárně.

 

Image

Zdroj: www.muzeum.ji.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava 56 km
 Stálá expozice: Dolování stříbra a mincování, Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny , Ochrana přírody a chráněná území na Jihlavsku, živá příroda Českomoravské vrchoviny, středověká a renesanční Jihlava, mobiliář zámku Plandry , židovská synagoga

Image

Zdroj: www.turistika.cz

Vyhlídková věž kostela sv .Jakuba Jihlava 56 km
 Stavba severní věže /63m/, která sloužila městu jako strážní, byla dokončena počátkem 14. století. Poslední věžník tu se svou rodinou bydlel do roku 1924. Ochoz je ve výšce 40m /556 m n.m/ a nabízí pohled do širokého okolí.

Image

Zdroj: www.region-vysocina.cz

 Vyhlídková brána Matky Boží (Jihlava)  56 km
 Brána je jedinou branou, která se zachovala z pěti městských bran středověkého opevnění. Je typickým symbolem města. Koruna brány je přístupná a z cimbuří ve výšce 24m nabízí pohled na celé město.

Image

Zdroj: www.cestovnik.cz

Jihlavské podzemí 56 km
 Jihlavské podzemí je druhým největším systémem zachovaným pod historickou zástavbou na území naší republiky. Chodby vznikly vzájemným propojením sklepů, které byly od konce 14.století tesány ve skále, mnohdy ve třech patrech pod sebou a sloužily k uskladnění piva a řemeslných výrobku. V nejhlubším místě vede trasa l5m pod povrchem, unikátem je fosforeskující chodba.

 

Image

Zoologická zahrada Jihlava 56 km
 Leží v údolí Jihlávky v lesoparku Březinovy sady , deset minut pěší chůze z centra města. Byla založena v roce 1958, dnes je známá ojedinělými odchovy vzácných druhů zvířat. Děti mohou využívat dětský koutek a kontaktní ZOO. Jihoamerický pavilon je vybaven nejmodernější technikou, mlžným systémem, tropickým deštěm a zvuky džungle. Nově otevřen je pavilon tučňáku a pavilon vyder. ZOO Jihlava chová na ploše 8ha přes 400 zvířat ve 100 druzích.